19. Îmi puteți oferi detalii despre manualele folosite și materialele de studiu?

Materialele de studiu vor fi alese de profesori pentru fiecare disciplină. Acestea vor fi alese să corespundă cu nivelul de studiu pe grup/modul, conținuturile abordate, accesibilitate și acuratețe, cu accent pe cele care au variante digitale.

Pentru disciplinele opționale, fiecare furnizor va asigura suportul de curs necesar a fi parcurs pentru obținerea certificării.