14. Sunt recunoscute studiile efectuate la ERI?

Liceul ERI este în curs de autorizare ca unitate de învățământ secundar superior, pe curriculum românesc. Astfel că, studiile efectuate aici au aceeași valabilitate ca în orice școală din România. De asemenea, diploma obținută va fi în egală măsură valabilă la nivel național, cât și european, conform reglementărilor Ministerului Educației. Liceul ERI respectă numărul de ore/an pentru fiecare disciplină reglementat oficial de minister, doar dispunerea lor pe module va fi diferită.