1. În ce constă procedura de admitere?

Procesul de admitere pentru anul școlar 2024-2025 va fi organizat în două sesiuni (februarie-mai, respectiv august) și presupune mai multe componente:

1. Scrisoarea de motivație va fi încărcată împreună cu cererea de înscriere; maximum 500 de cuvinte, redactată de aplicant, în limba română, punctată suplimentar dacă e scrisă de mână; cuprinde argumente care îl recomandă pe aplicant ca bun candidat pentru a deveni elev al liceului ERI.

2. Candidații vor fi invitați la testare după plata taxei de înscriere (nereturnabilă). Probele de cunoștințe de limba și literatura română și matematică sunt standardizate (BRIO). Pentru cei înscriși până la organizarea primei probe din prima sesiune: le vor susține la jumătatea lunii mai. O a doua serie de testare va fi organizată la sfârșitul lunii august, pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune.

3. Candidații care vor trece probele de mai sus vor fi invitați de comisia de admitere pentru un test scurt scris de limba engleză și un interviu. Interviul se va desfășura parțial în limba engleză. Candidații vor prezenta o adeverință din partea școlii de proveniență care să ateste că nu au avut nota scăzută la purtare.

4. Admiterea/respingerea va fi notificată în scris în prima jumătate a lunii iunie. Pentru candidații admiși, părinții/tutorii legali vor fi invitați să semneze contractul de școlarizare și să aducă documentele necesare înmatriculării. Înmatricularea elevului va fi confirmată prin plata taxei de înmatriculare (echivalentul unei taxe școlare lunare). Neplata acestei taxe la termen (7 zile lucrătoare de la emitere) va duce la pierderea locului.