FAQs

Procesul de admitere pentru anul școlar 2024-2025 va fi organizat în două sesiuni (februarie-mai, respectiv august) și presupune mai multe componente: 1. Scrisoarea de motivație va fi încărcată împreună cu cererea de înscriere; maximum 500 de cuvinte, redactată de aplicant, în limba română, punctată suplimentar dacă e scrisă de mână; cuprinde argumente care îl recomandă pe aplicant ca bun candidat pentru a deveni elev al liceului ERI. 2. Candidații vor fi invitați la testare după plata taxei de înscriere (nereturnabilă). Probele de cunoștințe de limba și literatura română și matematică sunt standardizate (BRIO). Pentru cei înscriși până la organizarea primei probe din prima sesiune: le vor susține la jumătatea lunii mai. O a doua serie de testare va fi organizată la sfârșitul lunii august, pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune. 3. Candidații care vor trece probele de mai sus vor fi invitați de comisia de admitere pentru un test scurt scris de limba engleză și un interviu. Interviul se va desfășura parțial în limba engleză. Candidații vor prezenta o adeverință din partea școlii de proveniență care să ateste că nu au avut nota scăzută la purtare. 4. Admiterea/respingerea va fi notificată în scris în prima jumătate a lunii iunie. Pentru candidații admiși, părinții/tutorii legali vor fi invitați să semneze contractul de școlarizare și să aducă documentele necesare înmatriculării. Înmatricularea elevului va fi confirmată prin plata taxei de înmatriculare (echivalentul unei taxe școlare lunare). Neplata acestei taxe la termen (7 zile lucrătoare de la emitere) va duce la pierderea locului.
Liceul ERI și-a propus să dezvolte la potențialul maximum aptitudinile și pasiunile elevilor, astfel că ne dorim să dezvoltăm echipe dedicate dezbaterilor, teatrului sau sporturilor. De asemenea, vom valorifica potențialul artistic al elevilor noștri pentru a forma, în timp, un cor și un band ERI. Suntem în continuare preocupați să îi implicăm pe elevi în excursii și tabere, să intrăm în parteneriate cu organizatori de proiecte și evenimente dedicate liceenilor, astfel încât să mai beneficiem de oportunitatea de relaționare, cunoaștere și experimentare nemijlocită.
Taxele școlare anuale sunt în valoare de 5.500 Euro (plătibili în RON la data emiterii facturii); există trei modalități de plată, integral, lunar sau în două tranșe. Taxa de înscriere pentru procesul de admitere este de 120 Euro (nerambursabilă), iar taxa de resurse este de 800 Euro pe an (inclusiv Chromebook), cu plata în tranșe semestriale egale. Se oferă reducere de 10% pentru elevii înscriși în prima sesiune și 10% la al doilea copil (20% pentru al treilea copil).
Diploma de bacalaureat și diverse certificate de competență, în funcție de opționalele alese și modulele parcurse.
Elevii clasei a XII-a vor participa la susținerea examenului de Bacalaureat în unitatea noastră, după obținerea acreditării.
Liceul ERI este în curs de autorizare ca unitate de învățământ secundar superior, pe curriculum românesc. Astfel că, studiile efectuate aici au aceeași valabilitate ca în orice școală din România. De asemenea, diploma obținută va fi în egală măsură valabilă la nivel național, cât și european, conform reglementărilor Ministerului Educației. Liceul ERI respectă numărul de ore/an pentru fiecare disciplină reglementat oficial de minister, doar dispunerea lor pe module va fi diferită.
Fie parcurgeți procedura de admitere în prima perioadă, încheiați contractul de școlarizare (în situația în care veți primi admitere), pentru a vă rezerva locul (cu condiția achitării taxei de înmatriculare). Apoi susțineți examenul de evaluare națională și vedeți ce opțiuni aveți, în urma repartiției computerizate. Și luați decizia finală. În cazul în care veți considera mai potrivită o altă unitate de învățământ, ne veți anunța de rezilierea contractului, însă veți pierde taxa de înmatriculare. Sau veți participa la a doua etapă de admitere – august 2024, pe locurile rămase neocupate din prima sesiune, însă nu veți mai putea beneficia de reducerea de 10% la taxa din primul an școlar.
Da. Este posibil, însă doar după încheierea primului an de liceu, în limita locurilor și la profilurile disponibile în respectivul liceu la care doriți să mergeți. Situațiile excepționale (ca mutarea cu domiciliul într-un alt oraș) care survin pe parcursul anului școlar pot fi soluționate favorabil doar cu aprobarea Ministerului Educației.
Da. Cu condiția parcurgerii în întregime a procedurii de admitere și a disponibilității de locuri la profilul dorit.
Nu.